เช่าเครื่องเสียง เช่าเครื่องดนตรี เช่าระบบเสียง เช่าคาราโอเกะ วงดนตรี เช่าrooftop เช่าเวที เช่าระบบแสง เช่าtruss

เว็บบอร์ด

ประกวดดนตรี Bangkok Music Award 2010

"> }}

Bangkok Music Award 2010

ขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี

และร้องเพลงเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

 

พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2553

 

 

กรอกใบสมัครส่งพร้อม Demo มาที่

กองประกวด ตู้ ปณ.188 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซองว่า  ประกวดวงดนตรี / ร้องเพลง" 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 พฤศจิกายน 2553

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.bangkokmusicaward.com/

Hot Line : 08-6377-9804-5

 

การประกวดร้องเพลง  แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชาย และ หญิง

-   เยาวชนอายุระหว่าง 12 – 15 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 – 2541)

-   แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.1       ประเภทร้องเพลงไทยสากล หรือ สากล

1.2       ประเภทร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

-   บันทึกเสียงร้องโดยมีหรือไม่มีดนตรีประกอบเพียง 1 เพลง ลงแผ่นซีดีส่งพร้อมใบสมัคร

 

การประกวดวงดนตรี แนวสตริง หรือ ร่วมสมัย
- รับสมัครผู้ประกวดอายุไม่เกิน 25 ปี (ผู้ที่เกิดในหรือหลังจากปี พ.ศ. 2528)
- จำนวนสมาชิกวงละ 4 – 8 คน
- บันทึกเสียงโดยไม่ใช้อุปกรณ์ประเภท
Sequencer หรือ Backing Track ทุกชนิดเพียง 1 เพลง
   ลงแผ่นซีดีส่งพร้อมใบสมัคร

หลักฐานในการสมัคร

1.      ใบสมัคร พร้อมกรอกรายละเอียดอย่างชัดเจนและสมบูรณ์

2.      สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา (วงดนตรีต้องส่งให้ครบทุกคน)

3.      รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 x 6 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ

4.      กรณีที่ผู้เข้าประกวดอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมประกวดจากผู้ปกครอง เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมลงนามรับรองการส่งเข้าประกวด

5.      แผ่น CD บันทึก Demo ประกวด จำนวน 1 เพลงBy : Bangkok ( อ่าน : 1022 | ตอบ : 0 ) ( 2553-10-13 15:54:52 )